Ordynariat Prawosławny
Aktualności
26.11.2015
Ochotnicy straży pożarnej w ordynariacie
26 listopada br., w siedzibie ordynariatu w Warszawie biskup Jerzy spotkał się z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej.


Ordynariusz spotkał się z druhem Jerzym Maciakiem – Dyrektorem Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, druhem Janem Gratkowskim, prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP Województwa Podlaskiego oraz ks. ihumenem Sergiuszem (Matwiejczukiem), Prawosławnym Kapelanem Strażaków Województwa Podlaskiego.

Podczas wizyty biskup Jerzy, na prośbę strażaków, dekretem nr 7/ 2015 mianował  ks. ihum. por. rez. Sergiusza (Bogdana Matwiejczuka) na Krajowego Kapelana Straży Pożarnej z dniem dzisiejszym.Ksiądz ihumen Sergiusz jest kapelanem strażaków województwa podlaskiego oraz strażakiem ochotnikiem jako członek w jednostkach OSP Ogrodniczki (gmina Supraśl). Od momentu rozpoczęcia posługi jako kapelan wojewódzki podlaskich strażaków otacza opieką duszpasterską zarówno czynnych strażaków, jak i weteranów pożarnictwa. Uczestniczy i pomaga w organizacji wszelkiego rodzaju uroczystości strażackich, spotkań, zjazdów i posiedzeń, jednocześnie reprezentując PAKP. Za swoje zasługi ks. ihumen Sergiusz został odznaczony brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz honorową odznaką „Podlaski Krzyż Floriański”.
tekst i foto: Marta Łuksza 

 

foto
 
Niedziela o Sądzie Ostatecznym