Ordynariat Prawosławny
Aktualności
15.04.2016
Odprawa roczna i rekolekcje ordynariatu
W dniach 12-13 kwietnia br. w Ciechocinku odbyła się roczna odprawa zadaniowo-rozliczeniowa oraz rekolekcje kadry Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.


Obu wydarzeniom przewodniczył J. E. biskup Jerzy (Pańkowski) Prawosławny Ordynariusz Wojskowy.

W toku obrad odprawy, zostały omówione istotne kwestie dotyczące zakresu działalności ordynariatu. Został podsumowany miniony rok, postawiono również zadania na nadchodzący czas.Po odprawie, w cerkwi garnizonowej pw. św. Michała Archanioła w Ciechocinku, została odprawiona wielkopostna jutrznia, podczas której duchowieństwo i pracownicy wojska mogli przystąpić do sakramentu pokuty. Następnego dnia, bp Jerzy przewodniczył Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów, podczas której kadra ordynariatu zjednoczyła się przy Ołtarzu Pańskim przyjmując Eucharystię. Okolicznościowe słowo wygłosił proboszcz parafii wojskowej w Gdańsku ks. ppłk Daniel Popowicz. Podczas św. Liturgii, biskup Jerzy podniósł do godności protoprezbitera (protoijereja) ks. Grzegorza Cebulskiego, który decyzją św. Soboru Biskupów PAKP otrzymał tą cerkiewną godność z okazji nadchodzącego święta Paschy, jako uznanie za dobrą pracę na rzecz Cerkwi.W końcu św. Liturgii odprawiono litanię w intencji zmarłych biskupów, kapelanów wojskowych i poległych żołnierzy.

Modlitewne spotkanie oraz odprawę podsumował ordynariusz, dziękując obecnym za uczestnictwo, zaangażowanie w pracę duszpasterską, gospodarzom za organizację i wszystkim życzył duchowego przeżywania Święta Świąt – Paschy Chrystusowej.ks. kpt. Łukasz Godun
Foto: Marta Łuksza


 

foto
Wszyscy Święci:
módlcie się za nas do Boga!

 

 
Pamięci
abp. gen. dyw. dr. Mirona (Chodakowskiego)
Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego
1998-2010

* * *